Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu promocji i reklamy produktów i usług Polski Dystrybutor Dentystyczny sp. z o. o z siedzibą w Gdańsku, w tym poprzez wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (kontakt mailowy) dla celów marketingu bezpośredniego Polski Dystrybutor Dentystyczny sp. z o. o z siedzibą w Gdańsku.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Dystrybutor Dentystyczny sp. z o. o z siedzibą w Gdańsku (PDD), ul. Plutona 4, 80-299 Gdańsk. Państwa dane osobowe będą przekazywane na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia i obsługi darmowego konta w systemie PDD, a także (w przypadku zgody na marketing) w celu promocji i reklamy produktów i usług PDD. Dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO), a także na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie poprzez kontakt z admin@pddent.pl

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługę hostingową strony internetowej PDD.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z PDD, który możliwy jest poprzez adres mailowy: admin@pddent.pl lub telefonicznie: (58)-341-94-30

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.